Hem

🇸🇪 Välkommen till Art Factory Örnsköldsvik som drivs av Linda och Niclas Lundin. Kika runt och hör av dig om du har några frågor

🇬🇧 Welcome to Art Factory Örnsköldsvik owned by Linda & Niclas Lundin. Take a look around and let us know if you have any questions

Om

🇸🇪 Art Factory Örnsköldsvik är ett kreativt bolag verksamt framförallt inom musik och konst.

Linda är professionell konstnär vars konst hänger i många hem, på företag, gallerier och allmänna platser. Läs mer om Linda under hennes flik.

Niclas är professionell låtskrivare, musikproducent och artist med ett stort antal låtar utgivna världen över. Läs mer om Niclas under hans flik

Utöver egen kreativ verksamhet så är både Linda och Niclas också populära föreläsare och inspiratörer. Externa uppdragsgivare inkluderar låtskrivarutbildningarna Musikmakarna, Dreamhill Music Academy och Songwriting for an International Market samt insamlingskampanjen Världens Barn med många fler.

Art Factory Örnsköldsvik erbjuder många spännande tjänster för privatpersoner och företag som till exempel målarkurser eller att spela in låt – med mera.

🇬🇧 Art Factory Örnsköldsvik is a creative company active primarily in music and art.

Linda is a professional painting artist whose art is displayed in many homes, companies, galleries and public places. Read more about Linda under her section.

Niclas is a Multi Platinum awarded songwriter, music producer and artist with a large number of songs released worldwide. Read more about Niclas under his section.

In addition to their own creative work both Linda and Niclas are also popular lecturers. Clients include the songwriting academies Musikmakarna, Dreamhill Music Academy and Songwriting for an International Market as well as the fundraising campaign Children of the World and many more.

Art Factory Örnsköldsvik offers many services for individuals and companies such as painting courses or studio recordings

Linda Lundin

🇸🇪 Linda är född och uppvuxen på Alnöholmen utanför Örnsköldsvik och har varit verksam som konstnär sedan hon var barn, men hon började på riktigt ställa ut sin konst 2007.
Målning och teckning har alltid legat henne varmt om hjärtat och nyfikenheten och upptäcktsresan är det som får styra både teknik och resultat. 

“Jag avbildar oftast inte utan låter målningarna växa fram under tiden jag målar. Jag finner min inspiration i naturen och i min omgivning och påbörjar oftast mina målningar på resor eller utflykter. Därefter slutförs de hemma i Örnsköldsvik.”

Linda målar i olja och akryl men väljer oftast akryl eftersom hon ofta bär med sig sina målningar till olika platser. “Jag tycker om att utmana mig och målar gärna på stora dukar. Den största duken jag målat på är 10 meter lång och påbörjades i Ulvö Hamn hösten 2016.”

Linda är utöver eget målande en populär föreläsare, kursledare och inspiratör och hon brinner för att hjälpa människor att våga släppa sin kreativitet fri genom målande.

Senast: Linda var en av fyra norrländska konstnärer att bli kontaktade av Norrmejerier för deras stora och rikstäckande kampanj “Gör Gott för Norrland” vilket gett henne synlighet i många av landets stora tidningar och genom Norrmejeriers egna kanaler.

🇬🇧 Linda was born and raised on Alnöholmen outside Örnsköldsvik and has been active as a painting artist since she was a child, but she really started exhibiting her art in 2007.
Painting and drawing have always been close to her heart and curiosity as well as the journey of discovery is what guide both technique and result.

“I usually do not depict, I rather let the paintings evolve while I paint. I find my inspiration in nature and in my surroundings and usually begin my paintings during trips or excursions. After that, I bring them back to be completed at home in Örnsköldsvik. ”

Linda paints in oil and acrylic but more commonly chooses acrylic because she often carries her paintings to different places. “I like to challenge myself and like to paint on large canvases. The largest canvas I painted on is 10 meters long and was started in Ulvö hamn in the autumn of 2016. ”

In addition to her own painting Linda is a popular lecturer, course leader and inspirer and she is passionate about helping people to dare releasing their creativity through painting.

Most recently: Linda was one of four Norrland artists to be contacted by Norrmejerier for their large and nationwide campaign ”Do Good for Norrland”, which gave her visibility in many of the country’s major newspapers and through Norrmejerier’s own channels.

Niclas Lundin

🇸🇪 Niclas är uppvuxen i Mariannelund i Småland men flyttade till Örnsköldsvik som 13-åring och har, bortsett några år i Stockholm, bott där sedan dess. Niclas är utbildad vid Musikmakarna där han tog examen 2003 och är fram tills idag en av de studenter som haft flest låtar utgivna runt om i världen, närmare bestämt dryga 130 låtar.

Niclas har skrivit flera låtar som tävlat i Melodifestivalen, en idolvinnarlåt, låtar till megastjärnor som Martin Garrix, Rick Springfield, Koreanska band som SHINee och After School, till en av de största japanska artisterna någonsin; Namie Amuro, samt flera svenska storheter som Andreas Lundstedt, Eric Saade, Andreas Moe – bara för att nämna några

Niclas har haft förlagsavtal med några av de viktigaste aktörerna inom Svensk populärmusik; Murlyn Songs och Cosmos Music Publishing. Fram tills nyligen var Niclas signad till New York-kontoret vid världens största indieförlag Concord Music men idag är Niclas helt independent.

Niclas är dessutom artist och har en röst som gjort sig populär världen över genom releaser som vokalist åt DJ’s. Niclas släpper även egen musik som artist och det kan du lyssna på här: [vidare till Spotify]

Niclas har föreläst om låtskrivande i Kina och i USA och var i februari 2020 inbjuden att medverka i ett panelsamtal på Business Arena Umeå som gick under namnet ”Världsscenen i Norrland” som representant för Musikmakarna och Dreamhill Music Academy.

🇬🇧 Niclas grew up in Mariannelund in Småland but moved to Örnsköldsvik as a 13-year-old and has, apart from a few years in Stockholm, lived there ever since. Niclas studied at The Songwriters Academy of Sweden / Musikmakarna where he graduated in 2003 and is until today one of the students who’s had the most songs released around the world. More specifically close to 150 songs.

Niclas has written several songs that competed in Melodifestivalen, an Idol Winner song, songs to megastars like Martin Garrix, Rick Springfield, Korean bands like SHINee and After School, one of the most successful Japanese artists ever; Namie Amuro, as well as several Swedish greats such as Andreas Lundstedt, Eric Saade, Andreas Moe – just to name a few.

Niclas has had publishing agreements with some of the most important companies in Swedish popular music; Murlyn Songs and Cosmos Music Publishing. Until recently, Niclas was signed to the New York office at the world’s largest indie publisher Concord Music, but today Niclas is independent.

Niclas is also an artist and has a voice that has made himself popular around the world through releases as a vocalist for DJs. Niclas also releases his own music as an artist and you can listen to it here: [link to Spotify]

Niclas has held songwriting lectures in China as well as in USA and in February 2020, Niclas was invited to participate in a panel discussion at Business Arena Umeå, which went by the name “World Stage in Norrland” as a representative of Musikmakarna and Dreamhill Music Academy.

kontakt