Niclas independent låtskrivare / independent songwriter

🇸🇪 Efter totalt ca 10 år som signad låtskrivare till olika förlag så har nu Niclas valt att jobba helt independent vilket öppnar för samarbete med vilket förlag som helst i världen. Då Niclas byggt upp ett enormt närverk av samarbetspartners i olika delar av världen så innebär detta en större flexibilitet samtidigt som det förstås också innebär ett större ansvar för den egna och växande katalogen med låtar.

Niclas karriär började i samarbete med Murlyn Songs som då var världens största independentförlag bredvid låtskrivare som Bloodshy & Avant och många andra. Därefter skrev Niclas avtal med Scandinavian Songs som senare blev Cosmos Music Publishing men de sista åren var Niclas signad till Concord Music, världens nu största independentförlag, bredvid låtskrivare som Phil Collins och ett hundratal andra.

🇬🇧 After a total of about 10 years as a signed songwriter to various publishers, Niclas has now chosen to work completely independently, which opens up for collaboration with virtually any publisher in the world. As Niclas has built up a huge network of partners in different parts of the world this offers a greater flexibility while of course also a greater responsibility for its own and growing catalog of songs.

Niclas’ career began with a deal with Murlyn Songs, which at the time was the world’s largest independent publisher, alongside songwriters such as Bloodshy & Avant and many others. Niclas then signed a contract with Scandinavian Songs, which later became Cosmos Music Publishing, but the last few years Niclas was signed to Concord Music, the world’s now largest independent publisher, alongside songwriters such as Phil Collins and a hundred others.

11 svar på ”Niclas independent låtskrivare / independent songwriter”

 1. Get 450+ Extra Daily Visitors and 3X Your Profits

  “How can I get more traffic to my site?”
  People ask me this question all the time.
  Truth be told, ranking on Google is getting *harder*,
  because everyone and their grandma is targeting
  the same keywords.
  My friend George and his team just released a new
  SEO WordPress plugin that fixes this problem.
  It ranks your site higher in Google, without you
  creating more content or building backlinks.

  Check it out here ==> https://bit.ly/39swbCx

 2. My friend just did something insane.

  I’ll explain what in a second, but first let me explain the context:

  My friend created a system that has already helped his students generate $87,831,489
  online.

  Just click here to grab your copy! >>> https://bit.ly/358N0nr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.