Linda Lundin

🇸🇪 Linda är född och uppvuxen på Alnöholmen utanför Örnsköldsvik och har varit verksam som konstnär sedan hon var barn, men hon började på riktigt ställa ut sin konst 2007.
Målning och teckning har alltid legat henne varmt om hjärtat och nyfikenheten och upptäcktsresan är det som får styra både teknik och resultat. 

“Jag avbildar oftast inte utan låter målningarna växa fram under tiden jag målar. Jag finner min inspiration i naturen och i min omgivning och påbörjar oftast mina målningar på resor eller utflykter. Därefter slutförs de hemma i Örnsköldsvik.”

Linda målar i olja och akryl men väljer oftast akryl eftersom hon ofta bär med sig sina målningar till olika platser. “Jag tycker om att utmana mig och målar gärna på stora dukar. Den största duken jag målat på är 10 meter lång och påbörjades i Ulvö Hamn hösten 2016.”

Linda är utöver eget målande en populär föreläsare, kursledare och inspiratör och hon brinner för att hjälpa människor att våga släppa sin kreativitet fri genom målande.

Senast: Linda var en av fyra norrländska konstnärer att bli kontaktade av Norrmejerier för deras stora och rikstäckande kampanj “Gör Gott för Norrland” vilket gett henne synlighet i många av landets stora tidningar och genom Norrmejeriers egna kanaler.

🇬🇧 Linda was born and raised on Alnöholmen outside Örnsköldsvik and has been active as a painting artist since she was a child, but she really started exhibiting her art in 2007.
Painting and drawing have always been close to her heart and curiosity as well as the journey of discovery is what guide both technique and result.

“I usually do not depict, I rather let the paintings evolve while I paint. I find my inspiration in nature and in my surroundings and usually begin my paintings during trips or excursions. After that, I bring them back to be completed at home in Örnsköldsvik. ”

Linda paints in oil and acrylic but more commonly chooses acrylic because she often carries her paintings to different places. “I like to challenge myself and like to paint on large canvases. The largest canvas I painted on is 10 meters long and was started in Ulvö hamn in the autumn of 2016. ”

In addition to her own painting Linda is a popular lecturer, course leader and inspirer and she is passionate about helping people to dare releasing their creativity through painting.

Most recently: Linda was one of four Norrland artists to be contacted by Norrmejerier for their large and nationwide campaign “Do Good for Norrland”, which gave her visibility in many of the country’s major newspapers and through Norrmejerier’s own channels.