Niclas independent låtskrivare / independent songwriter

🇸🇪 Efter totalt ca 10 år som signad låtskrivare till olika förlag så har nu Niclas valt att jobba helt independent vilket öppnar för samarbete med vilket förlag som helst i världen. Då Niclas byggt upp ett enormt närverk av samarbetspartners i olika delar av världen så innebär detta en större flexibilitet samtidigt som det förstås också innebär ett större ansvar för den egna och växande katalogen med låtar.

Niclas karriär började i samarbete med Murlyn Songs som då var världens största independentförlag bredvid låtskrivare som Bloodshy & Avant och många andra. Därefter skrev Niclas avtal med Scandinavian Songs som senare blev Cosmos Music Publishing men de sista åren var Niclas signad till Concord Music, världens nu största independentförlag, bredvid låtskrivare som Phil Collins och ett hundratal andra.

🇬🇧 After a total of about 10 years as a signed songwriter to various publishers, Niclas has now chosen to work completely independently, which opens up for collaboration with virtually any publisher in the world. As Niclas has built up a huge network of partners in different parts of the world this offers a greater flexibility while of course also a greater responsibility for its own and growing catalog of songs.

Niclas’ career began with a deal with Murlyn Songs, which at the time was the world’s largest independent publisher, alongside songwriters such as Bloodshy & Avant and many others. Niclas then signed a contract with Scandinavian Songs, which later became Cosmos Music Publishing, but the last few years Niclas was signed to Concord Music, the world’s now largest independent publisher, alongside songwriters such as Phil Collins and a hundred others.